foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ogłoszenia 2019/2020

 

wakacje33

  

„Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.”

Wszystkim naszym Przedszkolakom oraz Ich Rodzicom
dziękujemy za ten rok przedszkolny.
Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji,
udanego wypoczynku, wspaniałych przygód
oraz wielu niezapomnianych wrażeń
Do zobaczenia we wrześniu!

Pani Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola

 

wakacje11


PRACA PRZEDSZKOLA W LIPCU
(dotyczy tylko dzieci spoza Samorządowego Przedszkola nr 130)

Zgłaszanie dzieci spoza naszego przedszkola na lipiec 2020 r. będzie odbywać się poprzez wypełnienie załączonego zgłoszenia oraz przesłanie jego skanu lub zdjęcia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 24 czerwca 2020 r. do godziny 12:00.

Zgłoszenie dziecka nie jest równoważne z jego przyjęciem do przedszkola. Zawarte we wniosku kryteria posłużą do podjęcia decyzji o przyjęciu dziecka. Informacja na ten temat zostanie Państwu przekazana na maila.
W związku z trwającą pandemią w przedszkolu nadal obowiązuje reżim sanitarny oraz procedury bezpieczeństwa, które są zamieszczone na naszej stronie. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nimi.

ZAŁĄCZNIK NR 2A ZGŁOSZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR WAKACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI SPOZA PRZEDSZKOLA

 


miedzynarodowy dzien dziecka

 

Kochane przedszkolaki,

z okazji Waszego Święta życzymy Wam,
aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach,
aby codziennie spotykało Was coś miłego i coś dobrego,
aby każdy dzień był wspaniałą przygodą.
Niech Wasze marzenia się spełniają! 

Z najlepszymi życzeniami
Pani Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola 

 

DzienDziecka11

 


OTWARCIE PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice!

Przedszkole będzie otwarte od 18 maja 2020 r. Wszelki informacje dotyczące organizacji pracy zostaną Państwu przekazane drogą mailową. Bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, które zostały wdrożone w przedszkolu.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

Załączniki do procedury:

ZAŁĄCZNIK NR 1 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ORAZ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZGŁOSZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 130 W KRAKOWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19 WRAZ Z OŚWIADCZENIEM RODZICA

ZAŁĄCZNIK NR 2A ZGŁOSZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI SPOZA PRZEDSZKOLA

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 130 W KRAKOWIE W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

ZAŁĄCZNIK NR 4 INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO NAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA RĘKAWIC

ZAŁĄCZNIK NR 5 INSTRUKCJA ZAKŁADANIA MASECZKI OCHRONNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 6 INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK

ZAŁĄCZNIK NR 7 PROCEDURA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI PRZEDSZKOLA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

ZAŁĄCZNIK 1A INSTRUKCJA SPRZĄTANIA/ODKAŻANIA POMIESZCZEŃ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ECDC - EUROPEJSKIE CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB.

ZAŁĄCZNIK 2A MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH

 

 JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO POWROTU DO PRZEDSZKOLA? 

Proponujemy przeczytanie dziecku bajki Joanny Kochańskiej pt. "Powrót do przedszkola"

Bajka Joanny Kochańskiej "Powrót do przedszkola"

  

oraz oglądnięcie filmiku "Czas epidemii - moje zdrowie w przedszkolu"

https://www.youtube.com/watch?v=ukxq8qXL4r8

  


Szanowni Rodzice!

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. przedszkole po jego otwarciu będzie funkcjonować na nowych zasadach z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola będzie zawarta w Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu nr 130 w związku z wystąpieniem COVID-19, które to procedury zostaną Państwu udostępnione do zapoznania w najbliższych dniach. Zmiana organizacji pracy wymaga zebrania informacji o liczbie dzieci. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o ponowne zadeklarowanie chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola w maju. Potwierdzenie woli proszę zgłosić do przedszkola telefonicznie lub mailowo do 14 maja do godziny 17:00.

Przekazuję Państwu kilka ogólnych zasad, które będą obowiązywały w przedszkolu:

- rodzice będą przyprowadzali i odbierali dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów,

- ilość oddziałów oraz ich liczebność będzie ograniczona z uwagi na obowiązujące wytyczne oraz możliwość zapewnienia opieki ze strony pracowników,

- z przedszkola powinny skorzystać wyłącznie te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- nauczyciele w przedszkolu w głównej mierze będą realizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, pozostali nauczyciele będą kontynuować kształcenie z wykorzystaniem metod pracy na odległość,

- pracownicy przedszkola będą wyposażeni w maski lub przyłbice, rękawiczki i fartuchy ochronne,

- rodzice nie będą mogli wchodzić do budynku przedszkola.


ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w okresie od 6 do 15 maja 2020 r. w naszym przedszkolu za zgodą organu prowadzącego zostają zawieszone zajęcia. Powodem zawieszenia zajęć jest brak możliwości spełnienia wysokich oraz wciąż zmieniających się wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. Przygotowanie przedszkola do ponownego przyjęcia dzieci wymaga zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, a pracownikom odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej.

W tym okresie nadal będzie realizowane nauczanie zdalne.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o aktualnej sytuacji oraz zasadach i procedurach, które będę obowiązywały w przedszkolu po jego otwarciu.


Ograniczenie funkcjonowania przedszkola

Szanowni Rodzice!

Informuję, że do 24 maja 2020 r. zostało przedłużone zawieszenie zajęć w przedszkolu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 ).

W okresie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. zadania przedszkola będą realizowane tak jak do tej pory z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą i wsparciem.

We wszystkich sprawach proszę o kontakt telefoniczny: 12 6331526, 515 275 707 lub mailowy z nauczycielami poszczególnych grup, z przedszkolem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z wyrazami szacunku
Ewa Gubała 


Szanowni Państwo!

Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do naszego przedszkola będzie można dokonać w terminie od 27 kwietnia do 8 maja 2020 r.

Zapraszamy Państwa do elektronicznego potwierdzania woli po zalogowaniu się na konto dziecka (krakow.formico.pl). Istnieje również możliwość potwierdzenia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Treść wiadomości powinna wskazywać, że Państwo akceptujecie wynik rekrutacji i wyrażacie wolę uczęszczania dziecka.

Niepotwierdzenie woli przyjęcia dziecka w powyższym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 


DYŻUR WAKACYJNY

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z trwającą w naszym kraju sytuacją epidemiologiczną zapisy na dyżur wakacyjny w lipcu rozpoczną się dopiero po powrocie do zajęć. Termin zapisów dzieci z naszego przedszkola, jak też dzieci z innych przedszkoli zostanie Państwu podany do wiadomości na naszej stronie.

Jednocześnie informujemy, że dzieci z naszego przedszkola mają zapewnione miejsce.

 


kartka rodzice


 Szanowni Państwo!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w przedszkolu zostały zawieszone do 26 kwietnia 2020 r. W dalszym ciągu kształcenie będzie realizowane na odległość na dotychczasowych zasadach.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą i wsparciem. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


 

bedzie dobrze

 


Szanowni Rodzice!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID -19 oraz zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, ograniczanie pracy przedszkola zostaje wydłużone do 10 kwietnia 2020 r.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania przedszkola będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje związane ze sposobem i trybem realizacji zadań przedszkola zostaną Państwu przekazane na grupowe skrzynki poczty elektronicznej.


Szanowni Państwo!

Wnioski można przesyłać do przedszkoli także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane.

Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.


PILNY KOMUNIKAT!

W okresie od 16 do 25 marca 2020 r. przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 14:30 bez przyjmowania stron. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Z uwagi na wyjątkową sytuację i konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, informujemy, że zmianie ulegają godziny przyjęć wniosków rekrutacyjnych. Można je składać w poniedziałki i czwartki w godzinach 8:00-12:00 do skrzynki pocztowej, która znajduje się na budynku od strony bramy wjazdowej i parkingu. Wnioski prosimy składać w zaklejonej kopercie.

Jednocześnie informujemy, że w celu ograniczenia wizyt w przychodniach, zgodnie z rekomendacją Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, możliwym jest przedłożenie książeczki szczepień lub oświadczenia rodziców o szczepieniu dziecka jako dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium dotyczącego szczepienia.


Szanowni Rodzice!

Od jutra tj. 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zamykamy przedszkole z związku z epidemią koronawirusa. Specustawa wprowadziła możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 dni. Nie jest wymagane oświadczenie lekarskie. Wystarczy oświadczenie, które znajduje się na stronie ministerstwa. Zasiłek opiekuńczy należy się zarówno mamie jak i tacie. Będzie wypłacany jednak tylko jednej osobie i będzie wypłacany z budżetu państwa. Władze apelują o pozostawanie w tym czasie w domu. Jest to czas kwarantanny domowej.

W skrajnych i bardzo szczególnych przypadkach dotyczących braku możliwości zapewnienia dziecku opieki, w przedszkolu będą zorganizowane w czwartek i piątek (12-13.03.2020 r.) zajęcia opiekuńcze. Bardzo proszę o zgłaszanie takiej sytuacji jeszcze w dniu dzisiejszym.

Poniżej zamieszczam rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej:

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Dalsze informacje będę Państwu przekazywać na bieżąco. W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić na numery: 12 6331526, 515275707.

Z poważaniem,
Ewa Gubała


Harmonogram tygodnia
„Kraków moje miasto”
9-13 marca 2020 r.

9.03.2020 – Poniedziałek
„Kraków-moją małą Ojczyzną”

1. Tutaj mieszkam i żyję.
2. Symbole oficjalne Królewskiego Miasta Krakowa i ich historia.
3. Praca plastyczna - Flaga miasta Krakowa
4. Zagadki słuchowe Co to za melodia?- hejnał z Wieży Mariackiej i jego historia.
5. Nasz kącik regionalny - wyeksponowanie kącików regionalnych w salach z pomocą rodziców – gromadzenie pamiątek o Krakowie, książek, albumów, pocztówek, zdjęć i inne.

10.03.2020 – Wtorek
„Historia Krakowa zapisana w jego zabytkach i legendach”

1. Dawno temu w Krakowie - Poznanie charakterystycznych zabytków Krakowa.
2. Układanie puzzli, odkrywanki obrazkowe „Poznane krakowskie budowle” .
3. Legendy starego Krakowa - bajki o moim mieście. Słuchanie wybranych legend. Zapraszamy do czytania rodziców, rodzeństwo, dziadków.
4. Gimnastyka ze Smokiem Wawelskim.

11.03.2020 – Środa
„Tradycje i zwyczaje Krakowskie”

1.Jestem krakowianinem, strój krakowski znam - omówienie elementów ludowego stroju krakowskiego.
2. Piosenki, zabawy i krakowskie tańce regionalne
   - poznanie tradycyjnych obrzędów krakowskich
   - nauka kroku krakowiaka.
3. Zabawa ruchowa przy piosence Krakowiaczek jeden
4. Krakowskie tradycje i zwyczaje: Lajkonik, Wianki, Parada Smoków, Krakowskie kwiaciarki, krakowskie obwarzanki i inne.

12.03.2020 – Czwartek
„Znane i ważne postacie związane z Krakowem”

1. Krakowski album - znani artyści, pisarze, poeci związani z Krakowem - poznajemy Wielkich Polaków pochodzących z Krakowa, ich życiorysy i twórczość
2. Inne atrakcje związane z Krakowem – Uniwersytety, Teatry, Muzea, Biblioteki,Pomniki, Parki, Planty i inne.
3. Praca plastyczna zbiorowa- „Mój piękny Kraków” – nowatorska technika plastyczna – wystawa prac na holu
4. Warsztaty w Centrum Młodzieży – Kraków się broni – mury, baszty, fortyfikacje - Gr.IV

13.03.2020 – Piątek
„Pamiątki z Krakowa”

1. Pamiątki z Krakowa, które powinieneś mieć.
2. Obejrzenie krótkich filmów o Krakowie: Zabytki Krakowa, Kraków wczoraj i dziś Kraków w jeden dzień - co warto zobaczyć?
3. Któż wypowie Twoje piękno… słuchanie wybranych wierszy o Krakowie polskich poetów.
4. Quiz wiedzy Co pamiętam o Krakowie? - grupy starsze IV, V - dyplomy
5. Order krakowianki lub krakowiaka - wręczanie orderów wszystkim uczestnikom zajęć.

Rodziców zapraszamy na warsztaty na temat: Architektura Krakowa
Gr. I – 12.03 (czwartek) godz.15.30
Gr. II – 10.03 (wtorek) godz.15.30
Gr. III –10.03 (wtorek) godz.15.30
Gr. IV –10.03 (wtorek) godz.15.30
Gr. V – 17.03 (wtorek) godz.15.15

Wszystkich rodziców zapraszamy do aktywnego udziału w Tygodniu o Krakowie!

Dziękujemy!


Wyjście do Domu Jana Matejki

Dnia 5 marca (czwartek) dzieci z grupy III wyjeżdżają do Domu Jan Matejki (ul. Floriańska 41) na warsztaty nt. Zmysły artysty – w pracowni malarza.
Wyjazd autokarem o godz. 9.10 – powrót około 12.00


Dzień Kreatywności

28 lutego (piątek) odbędzie się w naszym Przedszkolu kolejny Dzień Kreatywności.
Tym razem prosimy Rodziców o przynoszenie różnego rodzaju gazet, które dzieci wykorzystają w zabawie i pracach plastycznych.


Deklaracja kontynuacji
Zapraszamy rodziców do składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w terminie od 24 lutego do 28 lutego 2020 r. Deklaracje proszę składać wyłącznie w sekretariacie przedszkola.
Wzór druku deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego można pobrać w zakładce „Wzory druków do pobrania”


Zaproszenie

Droga Babciu, Drogi Dziadku serdecznie zapraszamy na uroczystość z okazji Waszego Święta w dniach:

21.01.2020 - godz.10:00 w grupie IV,
22.01.2020 - godz.10:00 w grupie II, V,
                  godz.11:00 w grupie III,
23.01.2020 - godz.10:00 w grupie I .


Bal karnawałowy

Zapraszamy wszystkie dzieci na bal karnawałowy, który odbędzie się 20 stycznia 2020 (poniedziałek)

godz. 9:00 – 10:00 gr. I, II
godz.10:00 -11:30 gr. III, IV,V
Zapewniamy wszystkim przedszkolakom wspaniałą zabawę z wodzirejem, tańce w rytm muzyki przeplatane konkursami.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Rodziców, by dzieci w tym dniu przyszły w strojach balowo – karnawałowych.


 

aniolyNadchodzące Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, kiedy możemy powiedzieć innym, jak bardzo są oni dla nas ważni. To czas, kiedy zakopane są różne spory...

Drodzy Rodzice, Dziadkowie i Przyjaciele naszego Przedszkola!
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na                                                                nadchodzący Nowy Rok 2020.
                                                                                                   życzy
                                                                   Dyrekcja z Pracownikami Przedszkola 

 


Spotkanie wigilijne

Dnia 20 grudnia (piątek) o godz.11.30 odbędzie się spotkanie wigilijne podczas, którego spotka się cała społeczność naszego przedszkola Pani dyrektor, pracownicy oraz dzieci z wszystkich grup.
Będzie to czas by podzielić się opłatkiem, pokolędować i zasiąść przy wspólnym obiedzie.


 Zaproszenie 

 DYREKTOR, RADA PEDAGOGICZNA, DZIECI ORAZ PRACOWNICY

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 130
IM. STANISŁAWA PAGACZEWSKIEGO W KRAKOWIE
serdecznie zapraszają na
„Jasełka Krakowskie"
w wykonaniu dzieci z naszego Przedszkola.

Przedstawienie odbędzie się
19 grudnia 2019 r. o godzinie 16.00
w salce teatralnej Kościoła Św. Jadwigi

 


Kino Kijów

Dnia 12 .12. 2019 (czwartek) dzieci z wszystkich grup wyjeżdżają autokarem do kina Kijów na przedstawienie pt. „Wilk i Zając"(wystawione przez Wrocławski Teatr In-Art.).
Wyjście z przedszkola o godz.8.10.
Śniadanie w tym dniu o godz.7.30.


 Pomoc dla Madzi

Madzia uczęszczała do naszego przedszkola przez dwa lata. To radosna, uśmiechnięta dziewczynka, która w tej chwili pilnie potrzebuje naszego finansowego wsparcia.

W ramach pomocy dla Madzi w grudniu przedszkole organizuje kiermasz pod hasłem
„Książka ratująca życie".

Rodzice proszeni są o przekazanie książek na ww. cel. Mile widziane zarówno nowe jak i używane (w dobrym stanie) pozycje dla dzieci jak i dorosłych. Książki zostaną opatrzone przez nasze dzieci naklejkami z hasłem akcji i wystawione do kupienia w czasie kiermaszu.

Rodzice proszeni są o przekazywanie książek do nauczycielek w grupach do 10 grudnia.


 Andrzejki

Dnia 29 listopada 2019 (piątek) zapraszamy wszystkie dzieci na zabawę andrzejkową.

Przewidziane atrakcje to:

 • wróżby andrzejkowe
 • lanie wosku
 • wspólna zabawa przy muzyce

Rodziców prosimy o przygotowanie przebrań dla dzieci. Zabawa odbędzie się w poszczególnych grupach.


 Dzień Kreatywności

Dnia 28 listopada 2019 (czwartek) w ramach cyklu Dnia Kreatywności tematem przewodnim będą kredki.
Rodziców prosimy o wzbogacenie zajęć w różnorodne przedmioty związane z tematem(różne rodzaje kredek, ilustracje i in.) 


 Baśniowa Kapela

Dnia 20. 11. 2019 ( środa) o godz. 11.10 w naszym przedszkolu duet Baśniowa Kapela zaprezentuje przedstawienie słowno- muzyczne pt. „Kozy polskie".


 Harmonogram tygodnia

„Plastyka inspiracją do tworzenia gier i zabaw matematycznych"
18-22.11.2019

18.11.2019 - poniedziałek
Konstruujemy gry

 • poznanie zasad konstruowania gier (plansza, pionki, kostka, omówienie reguł, zasad);
 • oglądanie gier planszowych przyniesionych przez dzieci z domu;
 • konstruowanie i rozgrywanie gry ściganki np. Kto pierwszy dotrze do mety? Wąż, Wesołe pieski wracają do domu;
 • konstruowanie gier –opowiadań (dzieci starsze) np. Rajd Safari, Bajka o...
 • wykonanie elementów do konstruowania gry np. pionków, kostki przestrzennej, planszy do gry.

19.11.2019 - wtorek
Tworzymy gry i zabawy z czynnościami matematycznymi

 • wykonanie planszy do zabawy Jeździmy windą w zaczarowanym domu (dzieci wykonują obrazki do zaczarowanego domu, np. zwierzątka, kwiaty, i in.)
 • zabawa Jeździmy zaczarowaną windą wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • zabawy i gry Polowanie na tygrysa, Winda w domu o 150 piętrach
 • wykonanie domina obrazkowego – grupy młodsze

20.11.2019 - środa
Mierzymy długość

 • porównywanie i szacowanie długości, wysokości obiektów;
 • ustalanie czy obiekty są tej samej długości, wysokości, szerokości (który jest dłuższy, który jest krótszy, wyższy, niższy);
 • wykonanie narzędzi do mierzenia patyków, linijek z kartonu – ozdabianie, kawałki drutu
 • mierzenie długości dowolnie obraną miarą (stopą, dłonią, łokciem, krokami, patykiem);
 • eksperymentowanie z dwoma, o takiej samej długości kawałkami sznurka, drutu, papieru, kartonu;
 • zabawy Co jest większe, a co mniejsze ode mnie? Co jest większe od misia?
 • poznanie narzędzi pomiaru: miary krawieckiej, stolarskiej, linijki szkolnej;
 • dokonywanie pomiarów na sali, w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem poznanych i wykonanych narzędzi.

21.11.2019 - czwartek
Liczymy pieniądze

 • zabawa Magiczna szkatułka. Nauczyciel prosi dzieci po kolei o wyjęcie ukrytych w szkatułce skarbów - monet lub banknotów obowiązujących w Polsce. Nauczyciel nazywa wyjmowane przez dzieci banknoty i monety. Wyjaśnienie pojęć awers-rewers, banknot, moneta;
 • rozmowa tematyczna z dziećmi Czy wszystko można kupić za pieniądze? Do czego potrzebne są ludziom pieniądze? Co można kupić? Czego nie można kupić? Jaka waluta obowiązuje w Polsce?
 • wykonanie różnymi technikami ( frottage, collage, rysowanie, wycinanie, odbijanie monet w masie solnej itp.) nominałów monet i banknotów;
 • ozdabianie wg własnego pomysłu kart bankomatowych;
 • zabawa wg E.Gruszczyk –Kolczyńskiej Sklep;
 • zabawa Bankomat
 • zabawa Zbuduj to co ja.

22.11.2019 - piątek
Dziecięce liczenie

 • zabawa wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej Miś uczy się liczyć (grupy młodsze);
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów, palców, zbiorów zastępczych bez ograniczenia zakresu;
 • zabawy ruchowe z piosenką Magiczna liczba 7,
 • liczenie znikających obiektów (np. kroków, dźwięków
 • wskazywanie błędów w liczeniu takich jak: wymienianie liczebników w niewłaściwej kolejności, liczenie pojedynczo i garściami, opuszczanie liczonych przedmiotów, dwukrotne liczenie tego samego przedmiotu);
 • wykonanie maty edukacyjnej mającej na celu kształtowanie umiejętności liczenia;
 • wykonanie liczmanów niekonwencjonalnych lub innych pomocy dydaktycznych ( kamyki, stonoga liczbowa, liczydło, puzzle matematyczne itp.).

Zapraszamy Rodziców na warsztaty, podczas których wykonamy gry planszowe.

19.11.2019 (wtorek) - godz.15.30: grupa II, III, IV
20.11.2019 (środa) -   godz.15.15 – grupa V
                                     godz.15.30 – grupa I 


 Zebranie Rady Rodziców

W dniu 14 listopada 2019r. o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców


Szanowni Rodzice

Zapraszamy na zebranie, które odbędzie się 12.11.2019r. (wtorek) o godzinie 16:30.

W planie zebrania:
- Szkolenie na temat: „Co to jest konflikt? Rozwiązywanie konfliktów poprzez mediacje". Szkolenie to realizowane jest w ramach udziału Przedszkola w „Programie poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 – Bezpieczny Kraków".
Spotkanie poprowadzi Pani Agnieszka Majewska-Siwek i Pan Paweł Wiecha.
- Przekazanie ważnych informacji przez Panią Anetę Niedbałę – logopedę.
- Spotkanie z nauczycielami w poszczególnych grupach – przekazanie wyników obserwacji i diagnozy potrzeb i umiejętności dzieci.

 


Warsztaty dla dzieci

Dnia 12.11.2019 (wtorek) odbędą się warsztaty dla dzieci z grupy IV i V.
Warsztaty są realizowane w ramach „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 – 2020 Bezpieczny Kraków" .
Grupa V – godz. 10.30- 11.00
Grupa IV – godz. 11.00- 11.30.


 

Wycieczka do Galerii Plaza

Dnia 29 października (wtorek) o godz. 9.30 dzieci z grupy II wyjeżdżają autokarem do Galerii Plaza (Pink Bowling Club) na zabawy na placu zabaw. Wyjazd jest nagrodą za udział w akcji Rowerowy maj. Powrót ok. godz. 12.30 na obiad. Prosimy o ubranie dzieci w wygodny strój sportowy, mile widziane skarpetki antypoślizgowe.


  Harmonogram tygodnia związanego z patronem przedszkola

Stanisławem Pagaczewskim pod hasłem
Stanisław Pagaczewski – Nasz Patron
21 – 25 października 2019 r.

21.10.2019 – Poniedziałek
Kraina Króla Kraka

 • Przypomnienie postaci Stanisława Pagaczewskiego naszego patrona, wyeksponowanie kącików wspomnień o patronie na salach przedszkolnych;
 • Spacerkiem po Krainie Króla Kraka – zwiedzamy miasto naszego patrona St. Pagaczewskiego;
 • Krakowskie legendy – wprowadzenie wybranej legendy w formie teatrzyku;
 • Nauka i utrwalanie hymnu przedszkola;
 • Sprzedaż książki Stanisława Pagaczewskiego Przygody Baltazara Gąbki Wydawnictwa Literackiego;
 • Apel do rodzicow o wzbogacenie Biblioteczki przedszkolaka o książki Stanisława Pagaczewskiego.

Zapraszamy do czytania fragmentów książki St. Pagaczewskiego chętnych rodziców, rodzeństwo lub dziadków.

22.10.2019– Wtorek
Kraina Smoka Mlekopija

 • Prezentacja filmu Porwanie Baltazara Gąbki- odcinek -Spotkanie ze smokiem Mlekopijem;
 • Zabawa dydaktyczna Co znajdziemy w tej krainie ? – wyliczanie atrybutów związanych z tą krainą. Ukazanie etapów powstawania mleka i produktów mlecznych;
 • Praca plastyczna zbiorowa –rysowanie bohaterów z filmu, scenek rodzajowych Porwanie Baltazara Gąbki ( gr. starsze), kolorowanie gotowych schematów ( gr. młodsze) – wystawa prac na holu.

Zapraszamy do czytania fragmentów książki St. Pagaczewskiego chętnych rodziców, rodzeństwo lub dziadków.

23.10.2019 – Środa
Kraina Króla Słońca

 • Prezentacja Króla Słońca- Co lubił? jak wyglądał?;
 • Burza mózgów - Gdzie w tych czasach mógłby mieszkać ?– pomysły dzieci, szukanie krainy na globusie, mapie świata;
 • Gimnastyka ze Smokiem Wawelskim – zabawy zręcznościowo-ruchowe według pomysłu nauczyciela;
 • Parada Patrona - o godz. 10.10 przemarsz przedszkolaków ulicami osiedla – prezentowanie logo przedszkola, portretu St. Pagaczewskiego- transparenty z postaciami z bajek;
 • Obejrzenie kolejnego odcinka filmu Porwanie Baltazara Gąbki-W krainie Króla Słoneczko.

Zapraszamy do czytania fragmentów książki St. Pagaczewskiego chętnych rodziców, rodzeństwo lub dziadków.

24.10.2019 – Czwartek
Kraina Deszczowców

 • Poznanie Króla Deszczowców- Jak wyglądał? Kto dla niego szpiegował? Gdzie mógłby mieszkać?;
 • Zabawa ruchowa „Szpiedzy" ;
 • Dobry – zły bohater – rozpoznawanie emocji, po czym poznajemy, że ktoś jest dobry, a kto zły?;
 • Międzyprzedszkolny konkurs piosenki turystycznej „Na Szlaku".

Zapraszamy do czytania fragmentów książki St. Pagaczewskiego chętnych rodziców, rodzeństwo lub dziadków.

25.10.2019– Piątek
Kraina Żab latających

 • Quiz wiedzy o patronie Nasz patron – grupy starsze – wybranie przedstawicieli grup, wręczanie dyplomów;
 • Prezentacja postaci Baltazara Gąbki- dlaczego znalazł się w tej krainie? co tam robił?;
 • Zabawy z bohaterami przy muzyce;
 • Obejrzenie kolejnego odcinka filmu Porwanie Baltazara Gąbki.

Zapraszamy do czytania fragmentów książki St. Pagaczewskiego chętnych rodziców, rodzeństwo lub dziadków.


 Wycieczka do Galerii Plaza

Dnia 17 października (czwartek) o godz. 10.00 dzieci z grupy III wyjeżdżają autokarem do Galerii Plaza (Pink Bowling Club) na zabawy na placu zabaw. Wyjazd jest nagrodą za udział w akcji Rowerowy maj. Powrót ok. godz. 13.15 na obiad. Prosimy o ubranie dzieci w wygodny strój sportowy.


Wycieczka do Nadleśnictwa Niepołomice.

Dnia 15 października we wtorek dzieci z grupy II jadą na wycieczkę do Nadleśnictwa Niepołomice w ramach realizacji projektu „Ruch w Naturze. Bezpieczne Gniazdo". W programie: zwiedzanie Izby Leśnej – Muzeum przyrodniczego, oraz zajęcia przyrodniczo – leśne: prezentacja życia lasu, wybranych gatunków ptactwa i zwierzyny występującej w Puszczy Niepołomickiej.
Śniadanie o godz. 8:10; Wyjazd autokarem o godz. 9:00; Powrót ok. godz.13:00 na spóźniony obiad.


 Wyjazd grupy III do Centrum Młodzieży

Dnia 3 października (czwartek) dzieci z grupy III wyjeżdżają autokarem do Centrum Młodzieży (ul. Krupnicza 38) na zajęcia konstrukcyjno-plastyczno -architektoniczne MIASTO. Poprzez gry i zabawy dzieci poznają pracę architekta, konstruktora, urbanisty – kim są i czym się zajmują.
Wyjazd o godz. 8:15, śniadanie w tym dniu o godz.7:45. Planowany powrót na godz.12.00


Dzień Kreatywności

Tradycją zajęć organizowanych w naszym Przedszkolu jest Dzień Kreatywności, który
odbywać się będzie w każdy ostatni piątek miesiąca.

27 września prosimy Rodziców o wzbogacenie zajęć w różnorodny materiał przyrodniczy (kasztany, żołędzie, jarzębina, liście, szyszki itp.), który wykorzystamy w zabawie i pracach plastycznych.


Szanowni Rodzice!

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych spotkanie w ogrodzie z okazji Dnia Przedszkolaka zostaje przeniesione na 24 września ( wtorek).


 Spotkanie z policjantem

Dnia 19 września w naszym przedszkolu odbędzie się przełożone z poprzedniego tygodnia spotkanie z Panem Policjantem.
Celem wizyty jest przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Grupa I i II - godz.10.00
Grupa III, IV i V - godz.10.30


Dzień Przedszkolaka

Z okazji Dnia Przedszkolaka 19 września (czwartek) w godz. 15.30-17.30 zapraszamy Rodziców z dziećmi na wspólne zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Przewidziane atrakcje to zabawy z wodzirejem i pokaz iluzjonisty.
Biletem wstępu do ogrodu będzie dobry humor oraz przebranie się dzieci i Rodziców za ulubione postacie z kultowej powieści St. Pagaczewskiego „Przygody Baltazara Gąbki".


 Spotkanie z policjantem

Dnia 12 września (czwartek) w naszym przedszkolu odbędzie się spotkanie z Panem Policjantem.
Celem wizyty jest przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Grupa I i II - godz.10.00
Grupa III, IV i V - godz.10.30 


Wyjazd do Tauron Arena

We wtorek 10.09.2019 dzieci z grupy IV i V wyjeżdżają na zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach programu Akademia Przedszkolaka do małej hali sportowej Tauron Arena w Krakowie przy ul. Stanisława Lema 7.
Wyjazd autokarem z przedszkola o godz. 10:00, powrót na opóźniony obiad ok. godz. 12:30. Prosimy o przygotowanie dzieciom na ten dzień obowiązkowych strojów gimnastycznych oraz obuwia sportowego na nie brudzącej podłoża białej podeszwie.
Ponadto z uwagi na ryzyko zahaczenia zwracamy się z prośbą o nie zakładanie dziewczynkom wiszących kolczyków.


Szanowni Rodzice

Zapraszamy na zebranie w dniu 05.09.2019r. (czwartek) o godzinie 17.00 w sali grupy II.

Plan zebrania:
- godz. 17.00 – wspólne spotkanie z Dyrektorem Przedszkola
- godz. 17.30 – spotkanie z nauczycielami w poszczególnych grupach.

Copyright 2020  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie

 

 Designed by www.diablodesign.eu.