• Rozmiar tekstu:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • Podświetl linki:
  • Odstępy w tekscie:

Rekrutacja

  

rekrutacja uzupelniajaca 2022 2023

 


REKRUTACJA
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 130
im. Stanisława Pagaczewskiego w Krakowie
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Terminy rekrutacji:
od 01 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych;
do 1 kwietnia 2022 r. – weryfikowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną;
22 kwietnia 2022 r. godz. 09:00 – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
od 25 kwietnia 2022 r. do 06 maja 2022 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
9 maja 2022 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc;
od 23 maja 2022 r. do 01 czerwca 2022 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne będą:
· na stronie internetowej http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli”,
· od 1 mraca 2022 r. do pobrania na naszej stronie w zakładce „Wzory druków do pobrania”.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

Zachęcamy rodziców do elektronicznego wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz podpisywania złożonych wniosków za pomocą profilu zaufanego przez oboje rodziców (przy potwierdzaniu miejsca zamieszkania, prosimy załączyć w systemie skan pustej kartki). Podpisanie wniosku przez profil zaufany zwalnia rodzica z dostarczenia go do przedszkola w formie papierowej.

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć do skrzynki pocztowej (znajdującej się na budynku przedszkola od strony parkingu) w godzinach pracy przedszkola 6:30-17:00.

W razie jakichkolwiek braków w dokumentacji Komisja Rekrutacyjna zwróci się o ich uzupełnienie.