• Rozmiar tekstu:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • Podświetl linki:
  • Odstępy w tekscie:

Rekrutacja

REKRUTACJA
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 130
im. Stanisława Pagaczewskiego w Krakowie
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Terminy rekrutacji:
– od 1 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych;
do 3 kwietnia 2024 r. – weryfikowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną;
19 kwietnia 2024 r. godz. 09:00 – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
od 22 kwietnia 2024 r. do 7 maja 2024 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
8 maja 2024 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc;
od 20 maja 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne będą:

  • na stronie internetowej http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli”,
  • od 1 marca 2024 r. do pobrania na naszej stronie w zakładce „Wzory druków do pobrania”.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

Zachęcamy rodziców do elektronicznego wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz podpisywania złożonych wniosków za pomocą profilu zaufanego przez oboje rodziców (przy potwierdzaniu miejsca zamieszkania, prosimy załączyć w systemie skan pustej kartki). Podpisanie wniosku przez profil zaufany zwalnia rodzica z dostarczenia go do przedszkola w formie papierowej.

Wnioski nie podpisane profilem zaufanym składamy w przedszkolu pierwszego wyboru zgodnie z poniższym harmonogramem pracy sekretariatu:

Poniedziałek 12:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 17:00
Środa 7:00 – 12:00
Czwartek 12:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 12:00

W razie jakichkolwiek braków w dokumentacji Komisja Rekrutacyjna zwróci się o ich uzupełnienie.