• Rozmiar tekstu:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • Podświetl linki:
  • Odstępy w tekscie:

Rys historyczny

Przedszkole nr 130 rozpoczęło swoją działalność w 1972 r. Przez wiele lat zmieniała się jego struktura organizacyjna. Do 2004 r. było przedszkolem czterooddziałowym, a od 2005 r. pięciooddziałowym. Rokrocznie liczba chętnych przedszkolaków przekraczała ilość dostępnych miejsc. W latach 2008-2010 utworzono dodatkowy oddział unijny, który został przekształcony w oddział przedszkolny i funkcjonował do 2017 r. Aktualnie w przedszkolu funkcjonuje pięć grup przedszkolnych.