• Rozmiar tekstu:
 • A
 • A
 • A
 • Kontrast:
 • Podświetl linki:
 • Odstępy w tekscie:

Nasza Kadra

Kim są osoby będące w najbliższym otoczeniu Twojego dziecka?

 • życzliwe, otwarte i wspierające,
 • stwarzające bezpieczną, pełną akceptacji przestrzeń,
 • wnikliwe w obserwacji i diagnozie rozwoju dziecka, jego predyspozycji i możliwości,
 • twórczo organizujące przestrzeń rozwoju dziecka,
 • kreujące proces edukacyjny oparty na bezpośrednim doświadczaniu i potencjale dziecka,
 • tworzące pole doświadczeń budujących dojrzałość szkolną,
 • dążące do samorozwoju i poszerzania swoich kompetencji,
 • mające swoje pasje i zainteresowania.