• Rozmiar tekstu:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • Podświetl linki:
  • Odstępy w tekscie:

Organizacja przedszkola

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00 przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W danym roku szkolnym oferuje miejsce dla 125 dzieci w 5 grupach przedszkolnych, w wieku od 3 do 6 lat.

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, który daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, zapewniając mu harmonijny rozwój. Ważna jest zatem równowaga między zabawami wynikającymi z własnej aktywności dzieci, zajęciami inspirowanymi przez nauczyciela, czasem spożywania posiłków, jak i czasem przeznaczonym na odpoczynek oraz charakterem tego odpoczynku.


Ramowy rozkład dnia

Rok szkolny 2023/2024

GRUPY MŁODSZE

6:30 – 8:10

Czynności higieniczne. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, gimnastyka poranna.

8:10 – 8:20

Poranek logopedyczny – ćwiczenia usprawniające narządy mowy.

8:20 – 8:30

Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8:30 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 9:50

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, religii, gimnastyki korekcyjnej.

9:50 – 11:15

Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W razie niekorzystnej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.

11:15 – 11:30

Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

11:30 – 12:10

Obiad

12:10 – 14:10

Czynności samoobsługowe, leżakowanie – dzieci z gr. I. Relaksacja po obiedzie – słuchanie muzyki i bajek. Zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dziecka, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie, obserwacje przyrodnicze. Wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach – dzieci z gr. II.

14:10 – 14:40

Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne. Podwieczorek

14:40 – 17:00

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach.

 


GRUPY STARSZE

6:30 – 8:10

Czynności higieniczne. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, gimnastyka poranna.

8:10 – 8:20

Poranek logopedyczny – ćwiczenia usprawniające narządy mowy.

8:20 – 8:30

Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8:30 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 10:20

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, religii, gimnastyki korekcyjnej.

10:20 – 11:20

Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W razie niekorzystnej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.

11:20 – 11:30

Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

11:30 – 12:10

Obiad

12:10 – 12:45

Zabawy o charakterze odprężającym, relaksacja przy muzyce, spotkanie z literaturą dla dzieci.

12:45 – 14:10

Zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dziecka, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie, obserwacje przyrodnicze. Wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach.

14:10 – 14:40

Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne. Podwieczorek

14:40 – 17:00

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach.

 


Akty prawne