• Rozmiar tekstu:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • Podświetl linki:
  • Odstępy w tekscie:

Przedszkolaki szlakiem kopców krakowskich

Pomysłodawczyniami i koordynatorkami projektu edukacyjnego „Przedszkolaki Szlakiem Kopców Krakowskich” są dyrektorki krakowskich przedszkoli: Ewa Gubała, Aneta Stachyra i Anna Stocka a patronat honorowy nad projektem objął Rafał Komarewicz – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Partnerem projektu jest Krakowski Odział Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.
Celem nadrzędnym projektu jest rozwijanie u dzieci więzi z najbliższym środowiskiem przez doświadczanie bogactwa miejsc, w których żyją, pielęgnowanie zwyczajów i obrzędów oraz poznawanie kultury materialnej. Dzieci podczas wycieczek mają możliwość zintegrowania się z rówieśnikami, nawiązania nowych relacji oraz wspólnego rozwijania zainteresowań związanych z historią i kulturą Krakowa. To bardzo ważne, aby dzieci w kreatywny, dynamiczny i przyjemny sposób uczyły się o przeszłości swojego miasta, swojego domu.
Projekt realizowany jest przez Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana.
W ramach projektu wszyscy uczestnicy mają zapewniony przejazd (autobusem MPK w Krakowie) na cztery krakowskie kopce: Kopiec Kościuszki, Kopiec Kraka, Kopiec Wandy i Kopiec Józefa Piłsudskiego oraz licencjonowanego przewodnika podczas wycieczek.
Każdy przedszkolak uczestniczący w projekcie podczas jego uroczystego zakończenia na Kopcu Józefa Piłsudskiego otrzymuje certyfikat „Zdobywcy Kopców Krakowskich”, przedszkole zaś otrzymuje dyplom oraz nagrody dla dwóch grup.
Zwieńczeniem i podsumowaniem czterech wycieczek na kopce jest wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci z przedszkoli samorządowych biorących udział w projekcie pod hasłem „Krakowski Kopiec” wyeksponowanych w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.

Przedszkolaki Szlakiem Kopców Krakowskich – Portal Edukacyjny