• Rozmiar tekstu:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • Podświetl linki:
  • Odstępy w tekscie:

Zimowe zwyczaje zwierząt – projekt edukacyjny

Zimowe zwyczaje zwierząt – projekt edukacyjny

W styczniu w grupie IV zrealizowano projekt edukacyjny na temat zimowe zwyczaje zwierząt. Zadaniem dzieci było przygotowanie z pomocą rodziców kilka informacji o danym zwierzęciu, np. gdzie mieszka, co lubi jeść, jak spędza zimę, co jest w nim ciekawego. Przedszkolaki samodzielnie przed całą grupą  prezentowały swoją wiedzę oraz przygotowane materiały. Podsumowując projekt dzieci wykonały plakat.
Celem projektu edukacyjnego było poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych, a uczestnictwo w nim umożliwiło dzieciom zaprezentowanie swoich mocnych stron, samodzielne poszukiwanie wiedzy oraz szukanie odpowiedzi na postawione pytania. Dziękujemy Rodzicom za pomoc w realizacji projektu.