• Rozmiar tekstu:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • Podświetl linki:
  • Odstępy w tekscie:

Pozytywna dyscyplina

Pozytywna dyscyplina to znakomity sposób na wychowanie dziecka. Bez kar i nagród, za to z pełnym zaangażowaniem i koncentracją, skupiającą się wokół potrzeb naszej pociechy.

Pozytywna dyscyplina – jest metodą nauki. Chodzi o to, by pozytywnie wyznaczać dzieciom reguły i przekazywać kompetencje i umiejętności oraz kształtować postawy, które uważamy za ważne.  Jest skuteczna, długofalowa i oparta na wzajemnym szacunku i miłości.

Wspieranie dziecka w zakresie budowania  motywacji wewnętrznej, umiejętności podejmowania decyzji, samodzielności i odpowiedzialności.  Koncentracja na rozwiązaniach oraz przekonaniu, że błędy są doskonałą okazją do nauki – pozwalają odkrywać dzieciom, jak bardzo są kompetentne i zdolne.
Zachęcają do podejmowania wysiłku i doceniają go. Wytrwałości w dążeniu do celu oraz adekwatne poczucie własnej wartości.

Pozytywna Dyscyplina to metoda, która wspiera rozmowy o uczuciach oraz ich akceptację, nawet wtedy, gdy nie zgadzamy się na pewne dziecięce zachowania. To nauka umiejętności dostrzegania emocji własnych oraz innych ludzi oraz zdolności do samoregulacji i zarządzania zachowaniem.

Pozytywna dyscyplina pomaga zrozumieć rodzicom zachowanie swoich dzieci. Uczy, że za „nieodpowiednim zachowaniem” nie stoją złe intencje czy złośliwość, a każda reakcja dzieci jest zaprezentowaniem ich potrzeb i próbą ich zaspokojenia. Ponadto pokazuje dorosłym, jak skutecznie wspierać naturalny potencjał ich podopiecznych i budować w nich wiarę w swoje umiejętności oraz pewność siebie.

Pozytywna dyscyplina kształtuje u dzieci podstawowe kompetencje społeczne, które odgrywają kluczową rolę w dorosłym życiu i pomagają w osiąganiu sukcesów. Wpaja maluchom ideę szacunku do drugiego człowieka. Dzieci dowiadują się, jak być samodzielne i niezależne. Uczy ich, jak skutecznie rozwiązywać problemy i kontrolować swoje emocje. Zachęca do współpracy i aktywnego udziału w życiu społeczeństwa. Pozytywna dyscyplina wyposaża dzieci w umiejętność krytycznego myślenia. Sprawia, że czują one przynależność do grupy, nawiązują więzi z pozostałymi członkami społeczności oraz potrafią się skutecznie komunikować. Pozytywna dyscyplina zachęca maluchy do odkrywania tego, jak bardzo są zdolne i jak wiele kompetencji posiadają.

Pozytywną dyscyplinę w przedszkolu realizujemy poprzez formułowanie programu edukacyjnego i wychowawczego, który zaspokaja podstawowe potrzeby dzieci, takie jak poczucie ważności, przynależności i bezpieczeństwa. Dzieci traktujemy z takim samym szacunkiem, jak każdego dorosłego. Jednym z naszych celów jest wyposażenie dzieci w umiejętności społeczne, które będą mogły wykorzystać w dorosłym życiu. Dzieci odczuwają silną potrzebę pomagania i wnoszenia wkładu w swoje otoczenie. Trzeba, więc umożliwić im działanie i nie wyręczać ich we wszystkich czynnościach. Staramy się zapewnić im przestrzeń do ćwiczenia nowych umiejętności, ale także popełniania błędów, na których mogą się uczyć.