• Rozmiar tekstu:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • Podświetl linki:
  • Odstępy w tekscie:

Metoda projektu

Metoda Projektów stosowana w pracy z małymi dziećmi jest sposobem wspierania aktywnego, zaangażowanego i celowego uczenia się dzieci, które przez dłuższy czas prowadzą pogłębione badania na określony temat. Temat wypływa z zainteresowań dzieci, jest dla nich ciekawy, łączy się z ich doświadczeniami i zainteresowaniami. Większa część pracy polega na szukaniu  przez dzieci odpowiedzi na postawione przez siebie pytania i hipotezy przy wsparciu nauczyciela. Poprzez wielokrotne obserwacje, badanie, eksperymentowanie, wyprawy terenowe, rozmowy ze sobą wzajemnie  i z ekspertami, dzieci znajdują odpowiedzi, pogłębiają zrozumienie zjawisk i wydarzeń zachodzących w ich otoczeniu. W czasie projektu  dzieci mają okazję do pracy samodzielnej, w małych grupach i całej grupie. Dzięki podejmowaniu wspólnych działań związanych z rozwiązywaniem problemów, rozwijają umiejętności pracy zespołowej, uczą się od siebie wzajemnie, uczą się współpracy i współdziałania.

Projekt składa się z trzech etapów:
Etap I: Rozpoczęcie projektu – wybór tematu i przygotowanie do rozpoczęcia projektu.
Etap II: Realizacja projektu- szukanie odpowiedzi na pytania oraz wnikliwe zgłębianie tematu.
Etap III: Zakończenie projektu-podsumowanie projektu i prezentacja efektów.

Jednym z najistotniejszych aspektów pracy w projekcie jest to, że dzieci samodzielnie wykonują swoje zadania, są  pełne ciekawości, ożywione i zaangażowane. Nauczyciel jest ich przewodnikiem, wspiera, pomaga zorganizować doświadczenia.