• Rozmiar tekstu:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • Podświetl linki:
  • Odstępy w tekscie:

Metoda edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej

„Edukacja przez ruch” to system form i metod kształcenia oraz terapii,  który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Ruch, który odgrywa znaczącą rolę w procesie uczenia się małych dzieci i ma bezpośredni wpływ na koncentrację, tempo pracy oraz umożliwia pełniejszy rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Poprzez pracę tą metodą dziecko zyskuje sprawność grafomotoryczną, umiejętność współpracy grupowej,   możliwość odreagowania stresów spowodowanych niepowodzeniami, większą wiarę we własne siły, umiejętność wypowiadania się, wzbogacanie słownika.

Proponowane ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki dziecka, a także rozwój społeczny dzieci (wspólnie z kolegami wykonywanie prac plastycznych). Istotnym elementem tej metody jest wykorzystanie origami oraz innych form plastycznych. Działaniom dzieci towarzyszy rytmizowany tekst lub muzyka, co sprzyja  uzyskaniu płynności i sprawności ruchu.