• Rozmiar tekstu:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • Podświetl linki:
  • Odstępy w tekscie:

Dzień Jeża w przedszkolu

Dzień Jeża w przedszkolu

W listopadzie obchodzony jest Dzień Jeża, którego głównym celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę jeży jako gatunku narażonego na wyginięcie.
W przedszkolu Dzień Jeża to okazja żeby zaszczepić ciekawość dzieci do poznawania otaczającego ich świata, rozwijać ich zainteresowania przyrodnicze. Jest to świetna okazja żeby uświadomić najmłodszym jaką rolę w środowisku pełnią jeże, co im zagraża i jak im pomóc.
Przedszkolaki wysłuchały wierszy o jeżach.
Chętnie uczestniczyły w pogadankach na temat stylu życia jeży, ciekawostek o jeżach a nawet niebezpieczeństwach im grożących.
Dowiedziały się, że w Polsce jeże podlegają ścisłej ochronie. Dużo radości sprawiły dzieciom zabawy muzyczno-ruchowe i matematyczne np. w segregowanie i przeliczanie sylwet jeży.
Z entuzjazmem wykonały też tematyczne prace plastyczne.