^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Samorządowe Przedszkole nr 130 Kraków

Akademia z okazji tygodnia patrona

paradaW czwartek 18 października w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta Akademia poświęconaparada 2 naszemu patronowi Stanisławowi Pagaczewskiemu. Patronat Stanisławowi Pagaczewskiemu nadano uroczyście w 2017 roku z okazji 45-lecia istnienia przedszkola.
Z tej okazji dzieci z grupy III przygotowały przedstawienie zatytułowane parada 3„Stanisław Pagaczewski- nasz patron". Treść inscenizacji była przypomnieniem najważniejszych faktów z życia i twórczości pisarza, przypomnieniem logo i hymnuparada 4 przedszkola, który odśpiewały wszystkie przedszkolaki. Na przedstawienie zostały zaproszone dzieci Stanisława Pagaczewskiego, które brawami nagrodziły występ małych artystów.
Tego samego dnia dzieci i pracownicy z naszego przedszkola uczestniczyli w parada 5przemarszu ulicami osiedla- w Paradzie Patrona.
Barwny korowód dzieci z transparentem z nazwą przedszkola, logo przedszkola, oraz parada 6transparentami z napisami poszczególnych krain z jego książki „Porwanie Baltazara Gąbki" i opaskami dopasowanymi do tych Krain był źródłem niezapomnianych wrażeń i pozytywnych przeżyć. Dziękujemy rodzicom za poświęcony czas i wykonanie pięknych transparentów i opasek na paradę.

parada 7parada 8parada 9parada 10parada 11parada 12parada 13parada 14

Obchody tygodnia patrona przedszkola

tydzien patrona 2W dniach 15 - 19 października nasze przedszkole obchodziło tydzień związany z patronem przedszkolatydzien patrona Stanisławem Pagaczewskim pod hasłem „Stanisław Pagaczewski- Nasz Patron".
Kolejne dni tygodnia dostarczały dzieciom wiele doświadczeń i wrażeń oraz pozytywnych przeżyć. W poniedziałek dzieci w grupach przypominały sobie postać Stanisława Pagaczewskiego, bohaterów jego książki, organizowały w salach kąciki wspomnień o patronie oraz w prezentacji multimedialnej przypomniały sobie uroczystość nadania imienia przedszkolu w 2017 roku z okazji 45-lecia jego istnienia. We wtorek dzieci tydzien patrona 3brały udział w zabawach dydaktycznych i plastycznych związanych z wybraną przez siebie krainą ztydzien patrona 4 książki „Porwanie Baltazara Gąbki" Powstały ciekawe prace plastyczne, które zostały wyeksponowane w holu przedszkolnym. Środa była dla dzieci dniem zabaw badawczych i zabaw teatralnych związanych z krakowskimi legendami. We wtorek i w środę odbywały się także grupowe warsztaty dla rodziców, przygotowujących transparenty i opaski dla dzieci związane z wybraną krainą. Czwartek był dniem uroczystej Akademii z tydzien patrona 5okazji święta Patrona St. Pagaczewskiego oraz Parady Patrona - przemarszu przedszkolaków ulicami osiedla.tydzien patrona 6tydzien patrona 7
W piątek były pogadanki na temat górskich wędrówek i bezpieczeństwa w górach, zabawy z bohaterami przy muzyce oraz w grupach starszych Quiz wiedzy o patronie. Przez kolejne dni tygodnia dzieci także oglądały kolejne odcinki filmu „Porwanie Baltazara Gąbki".tydzien patrona 9tydzien patrona 15tydzien patrona 16
tydzien patrona 8Różnorodność form obchodów w tygodniu poświeconym patronowi pozwoliła dzieciom poszerzyć zasób wiedzy o Stanisławie Pagaczewskim i bohaterach jego książek oraz rozwijać umiejętności i zainteresowania badawcze, odkrywcze a także plastyczne i teatralne.

tydzien patrona 12tydzien patrona 13tydzien patrona 14tydzien patrona 11tydzien patrona 10

Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy

pierwsza pomoc 4W czwartek w dniu 18 października dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w warsztatachpierwsza pomoc 2 medycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Podczas warsztatów dzieci poznały zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Dzieci poznały także numery telefonów alarmowych oraz dowiedziały się jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorką.
Przedszkolaki uczyły się, w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe oraz jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej. Pani ratownik uczyła postępowania mającego na celu przywrócenie krążenia i oddechu na fantomie z zastosowaniem ucisków klatki piersiowej i z użyciem sprzętu medycznego. Zwróciła też uwagę na pierwsza pomoc 5bezpieczeństwo podczas zabaw i zajęć w przedszkolu. Na zakończenie spotkania przedszkolaki zadawały pytania związane z pracą ratownika medycznego.pierwsza pomoc 3
Dzięki tym warsztatom dzieci zdobyły przydatną wiedzę z zakresu zachowania się w różnych sytuacjach związanych ze zdrowiem i życiem człowieka oraz poznały podstawowe zasady dotyczące udzielania pierwszej pomocy.
Dziękujemy serdecznie pani ratownik za ciekawe zajęcia, a mamie Jasia z grupy V za pomoc w zorganizowaniu tych warsztatów.pierwsza pomoc 6pierwsza pomoc

Ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 15 w Krakowie

slubowanie 1Dnia 17 października dzieci z grupy IV i V uczestniczyły w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 15. Nasze najstarsze przedszkolaki zostały zaproszone przez uczniów, nauczycieli i dyrekcję szkoły do salki teatralnej przy kościele św. Jadwigi. Dzieci miały możliwość zobaczyć na własne oczy całą uroczystość. Pierwszoklasiści ubrani w odświętne stroje najpierw zaprezentowali swoje umiejętności śpiewu i recytacji w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Następnie składali przysięgę na sztandar szkoły i uczestniczyli w ceremonii pasowania, po której już oficjalnie zostali slubowanieprzyjęci w poczet uczniów szkoły. Występy dzieci spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem naszych przedszkolaków. Mali artyści po każdym występie byli nagradzani gromkimi brawami. Szczególnie że wśród pierwszoklasistów rozpoznać można było także ubiegłorocznych absolwentów naszego przedszkola. To niezwykłe wydarzenie na pewno jeszcze na długo pozostanie w naszej pamięci, zwłaszcza że za rok nasze starszaki pójdą w ślady swoich starszych kolegów.
Drodzy Pierwszoklasiści!
Życzymy Wam samych sukcesów w nauce i wielu powodów do radości!

Dzień Nauczyciela w naszym Przedszkolu

dzien nauczycielaDnia 12 października w grupie IV odbyła się szczególna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej,dzien nauczyciela 3dzien nauczyciela 4 jest to święto nie tylko nauczycieli ale i wszystkich pracowników naszego przedszkola. Na uroczystej akademii przedszkolaki zaprezentowały piękny program artystyczny, w którym nie zabrakło wierszy, piosenek i tańca. Zgromadzeni z zainteresowaniem zobaczyli także filmik, na którym dzieci z poszczególnych grup opowiadały o swoich paniach. Na zakończenie każdy zaproszony gość dostał laurkę wykonaną przez dzieci, a Pani Dyrektor złożyła pracownikom serdeczne życzenia i podziękowania za opiekę i trud włożony w wychowanie najmłodszych.dzien nauczyciela 7dzien nauczyciela 5dzien nauczyciela 2dzien nauczyciela 6

Copyright 2013  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie