^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Samorządowe Przedszkole nr 130 Kraków

REKRUTACJA

Wyprawka dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice!
W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym prosimy o przygotowanie wyprawki niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania dziecka w przedszkolu:
- pantofle ( na gumowych spodach);
- ubranie zastępcze ( podkoszulek, getry, bielizna, skarpety, spodenki itp. );
- dla 3 – latków: pościel ( poszwa najlepiej 140/200) oraz
- piżamka.

Dziękujemy


Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Zapraszamy dzieci nowo przyjęte do przedszkola na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się w dniach 28.08; 29.08; 30.08. 2018 r. W tych dniach od godz. od 10.00 do 11.00 odbędą się zajęcia na sali przedszkolnej, a po zajęciach od godz. 11.00 – 12.00 zapraszamy dzieci do zabaw w ogrodzie. Podczas zajęć i zabaw dzieci przebywają pod opieką rodziców bądź opiekunów.

Dziękujemy


 

Szanowni Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/19

W dniu 28.06. (czwartek) o godz. 16.00 zapraszamy na zebranie informacyjne dotyczące organizacji pracy w nowym roku szkolnym. Na spotkaniu będzie można wypełnić oświadczenie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Prosimy o PESEL dziecka, ustalenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu i z jakich posiłków będzie korzystało.


 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 130
im. Stanisława Pagaczewskiego w KRAKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja uzupełniająca dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2018/19 trwać będzie od 18 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r.

W rekrutacji uzupełniającej obowiązują takie same zasady i kryteria jak w rekrutacji ogólnej.

Prosimy rodziców/prawnych opiekunów o składanie wniosków w dniach i godzinach ustalonych w poniższym harmonogramie:

Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 11:00
Środa 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 12:00

Wnioski złożone przez rodziców w rekrutacji ogólnej mogą zostać przeniesione do rekrutacji uzupełniającej po osobistym potwierdzeniu przez rodzica/prawnego opiekuna chęci udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 9:00.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola odbędzie się w dniach od 20 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą podane do publicznej wiadomości w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 9:00.


 

Zapraszamy Rodziców do potwierdzania woli przejęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 w terminie od 30 kwietnia do 16 maja 2018 r. w następujących godzinach:
- 30 kwietnia 2018 r. – godz. 10:00 – 12:00
- 2 maja 2018 r. – godz. 11:00 – 15:00
- 4 maja 2018 r. – godz. 8:00 – 12:00
- poniedziałek (7.05, 14.05) – godz. 8:00 – 16:00
- wtorek (8.05, 15.05) – godz. 8:00 – 16:00
- środa ( 9.05, 16.05) – godz. 8:00 - 17:00


 

REKRUTACJA
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 130
im. Stanisława Pagaczewskiego w KRAKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2018/19 trwać będzie
od 1 marca 2018 r. (od godz. 9:00) do 30 marca 2018 r. (do godz. 16:00).

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne będą:
- na stronie internetowej http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce "Rekrutacja do przedszkoli"
- w naszym przedszkolu.

Zachęcamy rodziców do elektronicznego wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, a następnie złożenie wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru.
Prosimy o składanie wniosków w dniach i godzinach ustalonych w poniższym harmonogramie:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 11:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 12:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 12:00
Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości
w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci podpisania umowy odbędzie się w dniach 30 kwietnia – 16 maja 2018 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą podane do publicznej wiadomości w dniu 17 maja 2018 r.


 

Copyright 2013  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie