^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROJEKTY

Projekty realizowane przez Samorządowe Przedszkole nr 130 

 

Autorskie projekty edukacyjne:

Metoda projektów edukacyjnych jest aktywizującą metodą kształcenia.
Projekt edukacyjny to zespołowe działanie dzieci mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
Punktem wyjścia jest zawsze jakaś sytuacja problemowa, zamierzenie, podjęcie jakiejś inicjatywy, wytyczenie celu, punktem dojścia zaś szeroko rozumiany projekt.
Rola nauczyciela w nauczaniu metodą projektu polega na motywowaniu i zachęcaniu dzieci do samodzielności i powstrzymywanie się od podawania gotowych rozwiązań.

W roku szkolnym 2018/2019 metodą projektów będą realizowane projekty:
Grupa I – „ Mały miś w świecie wielkiej literatury"
Grupa II – „Dobre i złe emocje"
Grupa III – „Mieszkam w Polsce"
Grupa IV – „Kim będę w przyszłości – poznajemy zawody"
                „Zegary"
Grupa V – „Człowiek - ludzkie ciało cudowna maszyna"
               „ Prezenty"

Copyright 2013  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie