^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Samorządowe Przedszkole nr 130 Kraków

AKCJE CHARYTATYWNE

W roku szkolnym 2018/2019 uczestniczymy w następujących akcjach:

 

"Pola Nadziei"

hospicjum-logo 190xPola Nadziei to ogólnopolska akcja niesienia pomocy podopiecznym hospicjów.
Celem prowadzonej akcji jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę dla nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.
Już od 1981 roku kampania ta przygotowywana jest przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie.
Hospicjum św. Łazarza obejmuje wszechstronną opieką chorych w terminalnym okresie choroby, by mogli godnie żyć, aż do końca. Pomoc skierowana jest również do rodzin pacjentów, które często potrzebują wsparcia duchowego i fachowej porady, dotyczącej pielęgnacji chorego w trudnych dla obu stron chwilach.
Opiekę tę sprawuje zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów oraz kapelana. Działania zespołu są wspierane przez liczną grupę przeszkolonych wolontariuszy.

www.polanadziei.pl/program/

 

„Góra grosza"

Akcja Góra Grosza organizowana jest co roku na przełomie listopada i grudnia w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. W bieżącym roku będzie to już XVIII edycja.gora grosza123
Akcja przeprowadzana jest przez zbiórkę monet groszowych (od 1 grosza do 50 groszy).
Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom.
Patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka.
Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają realną szansę wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.
Takie akcje pozwalają uzmysłowić dzieciom, że warto pomyśleć o innych i im pomóc; że za parę groszy nic nie zdołamy kupić, ale razem działając wspólnie możemy podarować komuś piękny prezent.

www.towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/

 

„Gwiazdka dla zwierzaka"

schronisko logoOrganizatorem akcji „Gwiazdka dla zwierzaka" jest Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
Celem akcji jest pomoc dla piesków i kotków ze schroniska poprzez zbiórkę suchej karmy, konserw, posłania, zabawek i przysmaków oraz smyczy, obroży, kagańców, kuwet i misek.
Nasze przedszkole również co roku przyłącza się do pomocy bezdomnym zwierzętom umieszczonym w schronisku prowadzonym przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Los zwierząt nie jest nam obojętny.
Biorąc udział w tym przedsięwzięciu uświadamiamy dzieciom, że są zwierzątka, które nie mają własnego domku i mogą być głodne.
Poprzez akcję "Gwiazdka dla zwierzaka" uwrażliwiamy dzieci na los i potrzeby zwierząt.
Uświadamiamy potrzebę pomagania potrzebującym zwierzętom oraz zachęcamy do niesienia im pomocy.

http://www.schronisko.krakow.pl/Dodatkowe/Gwiazdka_dla_zwierz%C4%85t/

 

„Szlachetna paczka"

Akcja „Szlachetna paczka" to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA.
Paczka stała się tradycją przedświąteczną Polaków.szlachetna paczka
W całym projekcie najważniejsze jest, żeby pokazać potrzebującym, że nie są sami, że komuś na nich zależy..
Ważne, żeby dotrzeć do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Rodzin, które potrzebują pomocy szuka się przez opiekę społeczną, pedagogów szkolnych, kuratorów czy przez Caritas Później do tych rodzin wybierają się wolontariusze i rozmawiają o ich trudnościach i potrzebach -najczęściej to artykuły potrzebne do codziennego życia.
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom.
O tym, jak dobrym pomysłem jest Szlachetna Paczka świadczy nie tylko rosnąca liczba darczyńców, ale także tych, dzięki którym wszystko się kręci..

http://www.szlachetnapaczka.pl/

  

„Siepomaga.pl/Zbieramy zakrętki"

zbieramy zakretkiProgram „Siepomaga.pl/Zbieramy zakrętki" łączy w sobie ideę dbania o środowisko naturalne w lokalnym wymiarze oraz pomoc chorym ludziom.
Organizatorem programu jest Fundacja Nauka i Kultura z siedzibą w Krakowie.
Te małe, niepozorne zakrętki zbierane w przedszkolach, szkołach, uczelniach, firmach, urzędach oraz przez osoby prywatne oddane do Fundacji mogą pomóc ludziom chorym.
Z ich sprzedaży bowiem do firm recyklingowych na terenie całego kraju Fundacja finansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich dla osób chorych.

www.siepomaga.pl/zbieramyzakretki

 

 „Plastikowa Butelka Zwrotna- akcja ogólnopolska"

Ta ogólnopolska akcja skierowana jest do szkół i przedszkoli i dotyczy zbiórki plastikowych butelek PET. Celem jestbutelki stworzenie oddolnego ruchu społecznego, którego postulatem jest wprowadzenie 10 groszowej kaucji za plastikowe butelki, bez względu na wielkość. Co roku miliony butelek PET trafia do lasów lub do pieców węglowych, a niewielka kaucja może zatrzymać ten proces. W ten sposób nasze ulice i lasy będą czyściejsze a powietrze zdrowsze.
Akcja zorganizowana została przez radnego Łukasza Wantucha.
Dla dzieci udział w tej akcji zorganizowany jest w formie ciekawej zabawy.
Każde dziecko, które w określonym, ustalonym wcześniej dniu, przyniesie do przedszkola lub szkoły pustą, czystą butelkę PET, będzie mogło wziąć udział w konkursie z nagrodami.
Jedna butelka to jeden los, ale 10 butelek to dwa losy a 100 butelek, bez względu na wielkość to trzy losy

https://www.facebook.com/Plastikowa-Butelka-Zwrotna-akcja-ogólnopolska-247876776043379/

 

 

 

Copyright 2013  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie