^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Opłaty za przedszkole

Dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 8.00 do 13.00.
W pozostałych godzinach za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, rodzice płacą 1zł lub 0,50 zł ( rodzice posiadający Krakowską Kartę rodzinną 3+ lub 4+ )

Od dnia 1 sierpnia 2019 roku uległa zmianie wysokość opłat za wyżywienie.
Dzienna stawka żywieniowa wynosi:
8.00 zł – trzy posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek)
6,40 zł – dwa posiłki ( śniadanie, obiad lub obiad, podwieczorek)
4,80 zł – obiad

Opłata za wyżywianie i pobyt dziecka w przedszkolu jest pobierana z góry w terminie do
10 każdego miesiąca. Opłata podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w danym dniu w przedszkolu. Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu.
Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy: 19 1020 2892 0000 5802 0590 4596
Przy dokonywaniu wpłaty w tytule należy wpisać:
Opłata za przedszkole 130/ ... (numer dziecka) – nazwisko i imię dziecka

Copyright 2013  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie