foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Programy 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole przystąpiło do realizacji następujących programów:

 

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze wokół nas"
Program realizowany jest w ramach rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu i stanowiczyste powietrze pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, których adresatami są:
dzieci w wieku 5 – 6 lata, uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz rodzice i opiekunowie dzieci.
Na terenie woj. małopolskiego program został wdrożony do przedszkoli w 2008 r.
Program ten jest dla dzieci przedszkolnych pierwszym etapem nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego, poznawania sposobów radzenia sobie w sytuacjach, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.
Celem programu jest zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń a w szczególności:
1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu.
2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie" dymu papierosowego.
3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym
Organizatorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Na poziomie krajowym honorowy patronat nad programem objęli:
Minister Edukacji Narodowej; Rzecznik Praw Obywatelskich; Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu
https://gis.gov.pl/oswiata/czyste-powietrze-wokol-nas-program-edukacyjny-dla-przedszkolakow/ https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/obszary-dzialan/promocja-zdrowia/czyste-powietrze-wokol-nas/

  

Program edukacyjny „Kino za baterie"
pan bateryjkaProgram edukacyjny „Kino za baterie" ma na celu edukację ekologiczną na temat oddziaływania baterii na środowisko naturalne oraz zbiórkę zużytych baterii i wymianę ich na nagrody filmowe, w postaci biletów do kina.
Program skierowany jest do: dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ich rodziców oraz nauczycieli placówek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.
Organizatorem Programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1, 31-580 Kraków, który dostarcza pojemnik do zbiórki zużytych baterii i materiały edukacyjne, mające na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zużytych baterii oraz ułatwienie edukacji ekologicznej uczestników programu.
Uczestnicy programu zbierają do pojemnika zużyte baterie. Nagrodami w programie są bilety do kina Cinema City w Krakowie.
http://mpo.krakow.pl/kino-za-baterie/o-programie

  

Miejski Program Sportowy „ Akademia Przedszkolaka"
Jest to bezpłatny Program Sportowy „Akademii Przedszkolaka" realizowany przez Wydział Sportu UMK skierowany doakademia przedszkolaka najmłodszych mieszkańców Krakowa, tj. dzieci w wieku 5 - 6 lat z oddziałów przedszkoli publicznych i niepublicznych. Celem programu jest zainteresowanie przedszkolaków systematyczną aktywnością ruchową, zapoznanie z różnorodnymi i atrakcyjnymi formami ruchu oraz rozbudzenie sportowej pasji w dziecku.
Program obejmuje cykl 7-8 spotkań. Spotkania odbywać się będą na terenie Małej Hali Tauron przy ul. Lema7. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnionych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Zachód. Ćwiczenia będą miały charakter ogólnorozwojowy, zabawowy, rekreacyjny z wykorzystaniem sprzętu sportowego, odpowiedniego do grupy wiekowej uczestników.
Celem zajęć jest angażowanie dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej oraz rozbudzanie zainteresowań sportowych.

https://portaledukacyjny.krakow.pl/start/216515,artykul,wydzial_sportu_-_miejskie_programy_sportowe.html

www.mos-zachod.pl/akademia-przedszkolaka/

   

Autorskie programy edukacyjne, z których korzystamy:
1. „Przedszkolak małym artystą" – Dorota Czapiga, program plastyczny
2. „Agresji STOP" – Anna Cabała, Dorota Czapiga, program przeciwdziałaniu agresji
3. "Jestem sobie Krakowiaczek " – Ewa Zagórska, program edukacji regionalnej
4. "Ja i cztery żywioły"- Jolanta Bogucka, Anna Pałczyńska- Pikuła, program ekologiczny
5. "Kącik przyrody miejscem działań i doświadczeń" - Anna Cabała, program ekologiczny
6. "By nie płynęły łzy"- Marta Juszczak, program adaptacyjny
7. "Ruch i taniec jako forma ekspresji dziecięcej" - Anita Prokuska, program taneczny

Copyright 2020  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie

 

 Designed by www.diablodesign.eu.