foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ramowy rozkład dnia

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Rok szkolny 2019/2020 

                                     GRUPY MŁODSZE

6:30 - 8:10

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, gimnastyka poranna.

8:10 – 8:20

Poranek logopedyczny – ćwiczenia usprawniające narządy mowy.

8:20 – 8:30

Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8:30 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 9:50

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, religii, gimnastyki korekcyjnej.

9:50 – 11:15

Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W razie niekorzystnej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.

11:15 – 11:30

Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

11:30 – 12:10

Obiad

12:10 – 14:10

Czynności samoobsługowe, leżakowanie – dzieci z gr. I. Relaksacja po obiedzie – słuchanie muzyki i bajek. Zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dziecka, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie, obserwacje przyrodnicze. Wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach – dzieci z gr. II i III.

14:10 – 14:40

Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne. Podwieczorek

14:40 – 17:00

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach.


                                       GRUPY STARSZE

6:30 - 8:10

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, gimnastyka poranna.

8:10 – 8:20

Poranek logopedyczny – ćwiczenia usprawniające narządy mowy.

8:20 – 8:30

Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8:30 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 10:20

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, religii, gimnastyki korekcyjnej.

10:20 – 11:50

Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W razie niekorzystnej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.

11:50 – 12:00

Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

12:00 – 12:30

Obiad

12:30 – 13:10

Zabawy o charakterze odprężającym, relaksacja przy muzyce, spotkanie z literaturą dla dzieci.

13:10 – 14:10

Zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dziecka, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie, obserwacje przyrodnicze. Wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach.

14:10 – 14:40

Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne. Podwieczorek

14:40 – 17:00

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach.

Copyright 2020  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie

 

 Designed by www.diablodesign.eu.